Az intézet célja

A Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet célja, hogy a hazai gazdaságpolitika és a gazdasági szereplők számára problémákat vessen fel, válaszokat találjon, hatékonyságot és hatásosságot elemezzen és jó gyakorlatokat tárjon fel a tudományosság eszköztárával, valamint az Intézet által rendezett konferenciákon bevont gazdasági, akadémiai és gazdaságpolitikai szereplőkkel való együttműködésen keresztül. Az intézet kutatásainak fókuszában a magyar gazdaságot, versenyképességet és gazdaságpolitikát érintő vállalati, makrogazdasági, közpénzügyi, nemzetközi gazdasági integrációs, és növekedési kérdések állnak. A kutatási területek közé tartozik:

1.       A hazai vállalati szektor versenyképesebbé tétele, amely kacsán a versenyképesség értelemzése, a nemzetközi versenyképességi rangsorok elemzése, a vállalti innováció és az értéklánc-innováció ösztönzése, valamint a versenyképesség társadalmi és gazdasági körülményeinek és azok alakíthatóságának vizsgálata.

2.       Az államháztartás fenntarthatóságának, hatékonyságának és szerkezetének elemzése. E témán belül a költségvetési szabályok, a közpénzügyi folyamatok és a közpénzügyek növekedési hatásai is a kutatás tárgyát képezik.

3.       A gazdasági növekedés strukturális tényezői. Az intézet választ keres arra is, hogy milyen eszközökkel támogatható hatékonyan a gazdasági növekedés folyamata. Elvégzi a hazai gazdaság nemzetközi összemérését valamint értékeli a nemzetközi felzárkózás és konvergencia eredményeit. Fel kívánja hívni a figyelmet a nem hatékony regulációs gyakorlatokra. Az intézet kutatási területéhez tartozik a makrogazdasági folyamatok értékelése, továbbá a fenntartható fejlődési és növekedési pálya meghatározása magyar szemszögből. Utóbbihoz értendő a termelékenység javulására irányuló digitalizációs folyamatok elemzése és a munkaerőpiaci trendek értékelése.

4.       A pénzpiaci és monetáris folyamatok értékelése.

5.       A kutatóintézet célozza a magyar gazdaság európai és globális integráltságának elemzését közgazdasági és politikai gazdaságtani megközelítésből. Ennek része az Európai Unió gazdasági, pénzügyi és monetáris folyamatainak elemzése.

6.       A külgazdasági pozíció és folyamatok elemzése vállalati, ágazati, állami és nemzetgazdasági nézőpontból, magyar kihívásokkal a fókuszban.

7.       A multinacionális termelési láncok és a benne elfoglalt magyar gazdasági pozíció értékelése, és a pozíció javításához szükséges lépések feltárása.

8.       A közgazdaságtan, a nemzetközi gazdaságtan és a politikai gazdaságtan elméletének és eszköztárának alakulásának figyelemmel kísérése és alkalmazása.