RICE PhD Seminar / GVK PhD Szeminárium

NKE Eötvös József Kutató Központ

Research Institute of Competitiveness and Economy / Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet

 

Call for Papers

 

RICE PhD Seminar / GVK PhD-szeminárium

Economic challenges in 2020s / A 2020-as évek gazdasági kihívásai

National University of Public Service / Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

Budapest, Hungary

modified date: 4th Sept. 2020 / módosított dátum: 2020. szept. 4.

 

The economic trends of the continuously changing world present new challenges for economic policy makers, business leaders and international organizations. The first two decades of the 21st century left many problems of economic, business and public policy unsolved or raised new ones. Revolving trade wars undermine the international economic cooperation. We had to recognize that the economic and trade integrations started in the 20th century are able not only to expand but also fall apart. Digitalization has become a key issue in maintaining competitiveness. New opportunities and constraints have emerged from public finance and monetary developments. Climate change has become an inevitable public and business policy issue with renewed momentum. We face the competition of different solutions to the opposite demographic challenges, which has an impact through consumption, public supply systems, the labour market and many other economic channels. Have the last decades of pursuing growth brought societies closer to prosperity? We have been experiencing an unprecedented boom in economic activity, but the crisis projected by intensifying pessimism is yet to come.

By discussing these topics, the seminar provides an opportunity for young researchers to express their views.

A folyamatosan változó világ gazdasági folyamatai   egyre újabb kihívások elé állítják a gazdaságpolitikai döntéshozókat, a vállalatvezetőket, a nemzetközi szervezeteket.  A XXI. század első két évtizede számos gazdasági, üzleti és közpolitikai problémát hagyott megoldatlanul, vagy termelt ki. Kiújuló kereskedelmi háborúk ássák alá a szoros nemzetközi gazdasági együttműködéseket. Kiderült, hogy a XX. században megindult gazdasági és kereskedelmi integrációk nem csak bővülni, de széthullani is képesek. A digitalizáció vált a versenyképesség megőrzésének kulcskérdésévé. A közpénzügyi és monetáris folyamatokból újabb lehetőégekre és korátokra derült fény. A klímaváltozás kérdése újult lendülettel vált megkerülhetetlen közpolitikai és üzletpolitikai kérdéssé. Ellentétes demográfiai kihívásokra adott különböző megoldások versenye zajlik a szemünk előtt, amely a fogyasztáson, az állami ellátórendszereken, a munkaerőpiacon és sok egyéb gazdasági csatornán keresztül érezteti hatását. A növekedés hajszolásának elmúlt évtizedei vajon a jóléthez is közelebb vitték-e a társadalmakat?  Soha nem látott hosszúságú konjunktúra-felívelés időszakát éltük meg, de sűrűsödő pesszimizmus által előrevetített válság még várat magára.

Ezeket a témákat megvitatva, teremt lehetőséget a szeminárium fiatal kutatók számára, hogy meglátásaikat kifejtsék.

 

Format of the Conference

The language of the conference is English and Hungarian. All submissions will be reviewed by independent experts in their fields. The selected papers will be presented in several sessions and discussed with the participants.

A konferencia formája

A konferencia nyelve angol és magyar. A beadott absztraktokból független bírálók választják ki a konferencia előadóit. Az előadók több szekcióban elosztva prezentálhatják eredményeiket, illetve vitathatják meg a résztvevőkkel.

 

 

Participation is free. / A részvétel ingyenes.

We secure lunch and buffet table for coffee breaks. / A konferencia helyén ebédet és kávészünetben büféasztalt biztosítunk.

The conference will result in publication in special issue of journal Európai Tükör and in proceeding. / A konferenciaelőadásokat az Európia Tükör különszámában és kötetben kiadjuk.

Venue of the conference: NKE Orczy úti Kollégium, 1089 Budapest, Orczy út 1, földszint, rooms ABCD.

A konferencia helyszíne: NKE Orczy úti Kollégium, 1089 Budapest, Orczy út 1, földszint, ABCD termek.

 

Organizing committee / szervezőbizottság

Prof. Péter Halmai, Budapest University of Technology and Economics, National University of Public Service

Prof. István Benczes, Corvinus University of Budapest

Dr. Tamás Szemlér, National University of Public Service

Dr. Gábor Kutasi, National University of Public Service

 

Extendend deadline for submitting abstract (1000-2000 characters) / absztrakt (1000-2000 karakter) leadási határideje: 29.02.2020.

Notice of Acceptance/ visszajelzés az elfogadásról: 28.02.2020.

submission of full paper (15000-30000 characters)  / teljes tanulmány (15000-30000 karakter) leadási határideje: 01.06.2020

 

Abstract and paper can be submitted in English or in Hungarian. / Az absztrakt és a tanulmány beadható angolul vagy magyarul.

 

contacts for information and submission / információ, jelentkezés és beadás:

gvk@uni-nke.hu

registration https://ludevent.uni-nke.hu/event/404/

online streaming https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/hu/live

PhD-seminar-call for paper-final.pdf
PDF letöltése
program-RICE PhD Seminar-v1.docx
Word letöltése
RICE-PHD-Seminar-2020-proceeding-of-abstracts.pdf
PDF letöltése