Székelyföldi turizmus

A székelyföldi turizmuspiac professzionalizációs lehetőségei

2021.11.30. 18:00-19.30

Online, Teams

előzetes regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1499/

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU3NTdlYjEtZTZhYS00YTAzLTlmOTMtYjllNDhiNGU0MDQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%22888c6078-d549-4e45-a978-3b2689924bd3%22%7d

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:

Csapody Balázs - Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia tagja, a balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonosa

Dr. Horváth Alpár - Babes-Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatának egyetemi adjunktusa; szakterületei: turizmusföldrajz, turizmuspolitika, turizmusgazdaságtan

László Endre - Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke, Transilvania Tourist Service utazási iroda tulajdonosa

Dr. Sulyok Márta Judit – Balatoni Turisztikai Kutatóintézet vezetője, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Turizmus Intézeti Tanszékének egyetemi adjunktusa; szakterületei: vízparti desztinációk, turisztikai marketing, márkázás

levezető elnök: Tóth-Batizán Emese Emőke, NKE EJKK ösztöndíjasa, a Transylvania Bloom Initiative elnöke

 

A kerekasztal témája:

Egy jól működő turizmuspiac a székelyföldi gazdaság húzóágazata lehetne, hozzájárulna az életszínvonal növekedéséhez és az elvándorlás csökkenéséhez. A székelyföldi turizmuspiac viszont egy helyben toporog már hosszú évek óta és valahogy nem sikerül haladnia a professzionalizáció útján, így nem sikerül új, fizetőképesebb rétegeket sem vissza/hozni a régióba. A kerekasztal-beszélgetésen az állam valamint a különböző szakmai szervezetek, a minősítési és TDM rendszerek szabályozó szerepéről, együttműködésről, bizalomról valamint a szakoktatás megreformálásának fontosságáról fog szó esni,  mindazon elemekről, amelyek fontos szerepet tölthenek be a székelyföldi turizmusipar professzionalizációjában.