Ösztöndíjasok műhelyvitája

EJKK GVKI ösztöndíjasok kutatási eredményei

2021.12.07. 18:00-19.30

Online, Teams

regiszráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1501/

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc2NGYwMjEtYjY1Ny00ODEzLTg5MjAtZWJjM2E2ODYyMzNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%22888c6078-d549-4e45-a978-3b2689924bd3%22%7d

Előad: Feierabend Izabella és Tóth-Batizán Emese Emőke

levezető elnök: Kutasi Gábor

Előadástémák:

Feierabend Izabella: A digitalizáció és a környezethatékony vállalatirányítás  versenyképességi kutatás eredményei

Tóth-Batizán Emese Emőke: A székelyföldi turizmuspiac professzionalizációjának párhuzamai magyar és olasz régiós példákkal