GVKI gyakornokok műhelyvitája

A GVKI gyakornokainak műhelyvitája

2021.12.01. 18:00-19.30

Online, Ms-Teams

regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1500/

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjEwYmUzZDUtZWIwNy00MWE3LWE5ZGQtN2ZjZjg2MzdkYzVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%22e9443b08-e730-47a2-bf8e-395946753838%22%7d

Előad: Vilonya Martin és Kovács Kinga Virág

levezető elnök: Czeczeli Vivien

Előadástémák:

Vilonya Martin kutatásának a fő fókusza a kriptovaluták piacára koncentrál, s az event study módszertanával igyekszik választ adni arra a kérdésre, hogy egyes kriptovaluták árfolyamai hogyan reagálnak bizonyos pozitív és negatív sokkhatásokként jelentkező gazdasági és más jellegű eseményekre. A kriptovaluták árfolyammozgásai milyen mintázatokat követnek, s mennyire vonható párhuzam más eszközök árfolyamának alakulásával. A tanulmány részletesen körüljárja a kérdést, hogy vajon az árfolyammozgások a kockázatkerülő motívumok jelenlétét igazolják a kriptodevizák piacán, vagy bizonyos események hatására a befektetők menekülővalutaként tekintenek ezen eszközökre.

Kovács Kinga Virág kutatása a Gyújtópontok kialakulásának tényezői - a mögöttes tényezőrendszer megállapítása címet viseli. A tanulmány a témáját tekintve egy olyan tényezőrendszer kialakítására koncentrál, mely meghatározza az egyes gyújtópontok kialakulását. A faktorok magukban foglalnak gazdasági, társadalmi és védelmi tényezőket. A vizsgálatok tárgyát képezi, hogy egy adott kritikus esemény, nemzetközi konfliktusos helyzet kialakulása esetén mely tényező a legjelentősebb, melyik tekinthető a fő kiváltó faktornak. További kérdésként fogalmazódik meg, hogy ezen tényezők felismerése mellett előre jelezhető-e egy-egy gyújtópont kialakulása.