RICE WP/1/2022

Kriptovaluták árfolyamának alakulása eseményelemzés alapján

Czeczeli Vivien –Vilonya Martin

RICE Working Papers 1/2022

As the cryptocurrency market dynamically evolves, important financial and economic issues arise. The main focus of the present research is on the price of cryptocurrencies. Following the exploration of the literature base, special emphasis was put on the comparison between the crypto market and markets for different asset classes (gold, stocks, foreign currency) and on the identification of connection points. Next, the article focuses on the period after 2020, and applies the event study methodology in order to establish, how the two cryptocurrencies with the highest market capitalization (bitcoin and ethereum) reacted to selected events. These events mainly encompassed hacker attacks aimed at the systems that form the basis of the operation of cryptocurrencies, and also certain steps regarding their regulation and application. Overall, it was established that hacker attacks did not have a significant effect on the exchange rates of the two examined cryptocurrencies. Effects of regulatory action on prices are mixed, however even significant effects can be regarded as short-lived.

A kriptovaluták piacának dinamikus fejlődésével párhuzamosan fontos pénzügyi és közgazdasági kérdések merülnek fel. Jelen kutatás fő fókusza a kriptovaluták árfolyamának alakulására irányul. A szakirodalmi bázis feltárása nyomán kiemelt figyelmet kapott a kriptopiac más eszközosztályok (arany, részvény, deviza) piacával történő összehasonlítása, a kapcsolódási pontok azonosítása. Ezt követően a cikk a 2020 utáni időszakra fókuszálva, eseményelemzés (event study) segítségével igyekszik feltárni, hogy a két legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluta (a bitcoin és az ethereum) hogyan reagált néhány választott eseményre. Ezek elsősorban a kriptovaluták működésének alapjait képező rendszerek ellen irányuló hackertámadásokat foglalták magukban, illetve a szabályozásukhoz, alkalmazásukhoz kapcsolódó egyes lépéseket. Összességében megállapításra került, hogy a hackertámadások nem eredményeztek szignifikáns hatásokat a két vizsgált kriptovaluta árfolyamára. A szabályozói lépések árfolyamokra kifejtett hatásai vegyesek, ám a szignifikáns hatások is időben rövid lefolyásúnak tekinthetőek.

ISBN 978-963-498-447-4 

2022-1.pdf
PDF letöltése