3rd RICE PhD Seminar

3rd RICE PhD Seminar

Sustainable Business and Economy / Fenntartható üzlet és gazdaság

for PhD students

registration: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2166/

23rd September 2022

University of Public Service

Venue: Budapest, 1089 Üllői út 82. Education building

Program can be downloaded below.

Format of the Conference

The language of the conference is English and Hungarian. In the spot. The abstracts and papers will be presented in several sessions and discussed with the participants.

A konferencia formája

A konferencia nyelve angol és magyar. Jelenléti esemény. Az előadók több szekcióban elosztva prezentálhatják eredményeiket, illetve vitathatják meg a résztvevőkkel.

The economic trends of the continuously changing world present new challenges for economic policy makers, business leaders and international organizations. The first two decades of the 21st century left many problems of economic, business and public policy unsolved or raised new ones. Revolving trade wars undermine the international economic cooperation. We had to recognize the challenge of sustainability in economic and business. Digitalization has become a key issue in maintaining competitiveness. New opportunities and constraints have emerged from public finance and monetary developments. Climate change has become an inevitable public and business policy issue with renewed momentum. We face the competition of different solutions to the opposite demographic challenges, which has an impact through consumption, public supply systems, the labour market and many other economic channels. Have the last decades of pursuing growth brought societies closer to prosperity? We might be over the "Great Lockdown" crisis, meanwhile the war in the Ukrain spread pessimism and challenged the equilibrium.

By discussing these topics, the seminar provides an opportunity for young researchers to express their views.

A folyamatosan változó világ gazdasági folyamatai   egyre újabb kihívások elé állítják a gazdaságpolitikai döntéshozókat, a vállalatvezetőket, a nemzetközi szervezeteket.  A XXI. század első két évtizede számos gazdasági, üzleti és közpolitikai problémát hagyott megoldatlanul, vagy termelt ki. Kiújuló kereskedelmi háborúk ássák alá a szoros nemzetközi gazdasági együttműködéseket. A fenntarthatóság növekedési és fejlődési megközelítésben is kihívássá vált. A digitalizáció vált a versenyképesség megőrzésének kulcskérdésévé. A közpénzügyi és monetáris folyamatokból újabb lehetőégekre és korátokra derült fény. A klímaváltozás kérdése újult lendülettel vált megkerülhetetlen közpolitikai és üzletpolitikai kérdéssé. Ellentétes demográfiai kihívásokra adott különböző megoldások versenye zajlik a szemünk előtt, amely a fogyasztáson, az állami ellátórendszereken, a munkaerőpiacon és sok egyéb gazdasági csatornán keresztül érezteti hatását. A növekedés hajszolásának elmúlt évtizedei vajon a jóléthez is közelebb vitték-e a társadalmakat?  Talán túljotuttunk a "Nagy Lezárás" okozta válságon, mindeközben az ukrajnai háború további pesszimizmust hozott és kihívás elé állította az egyensúlyi gazdaságpolitikát.

Ezeket a témákat megvitatva, teremt lehetőséget a szeminárium fiatal kutatók számára, hogy meglátásaikat kifejtsék.

 

Journal Opportunities: The organizers take on the management of research papers of the presenters in the following journals. This does not mean any easing in the peer review process, or meeting the journal profile!

- Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly https://www.penzugyiszemle.hu/en/public-finance-quarterly/about-us (bilingual)

- Cognitive Sustainability https://www.cogsust.com/index.php/real/about/submissions (English)

- Európai Tükör  (Hungarian or English) https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror

 

 

program-RICE PhD Seminar-2022.docx
Word letöltése