2nd RICE PhD Seminar

NKE Eötvös József Kutató Központ

Research Institute of Competitiveness and Economy / Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet

 

2nd RICE PhD Seminar / II. GVK PhD-szeminárium

European business and economy / Európai üzlet és gazdaság

National University of Public Service / Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

Budapest, Hungary

24th Sept. 2021 / 2021. szept. 24.

please register, if you visit the conference: registration link https://ludevent.uni-nke.hu/event/1156/

The economic trends of the continuously changing world present new challenges for economic policy makers, business leaders and international organizations. The first two decades of the 21st century left many problems of economic, business and public policy unsolved or raised new ones. Revolving trade wars undermine the international economic cooperation. We had to recognize that the economic and trade integrations started in the 20th century are able not only to expand but also fall apart. Digitalization has become a key issue in maintaining competitiveness. New opportunities and constraints have emerged from public finance and monetary developments. Climate change has become an inevitable public and business policy issue with renewed momentum. We face the competition of different solutions to the opposite demographic challenges, which has an impact through consumption, public supply systems, the labour market and many other economic channels. Have the last decades of pursuing growth brought societies closer to prosperity? We have been experiencing an unprecedented boom in economic activity, but the "Great Lockdown" crisis spread pessimism and challenged the multinational and SME corporate sector.

By discussing these topics, the seminar provides an opportunity for young researchers to express their views.

A folyamatosan változó világ gazdasági folyamatai   egyre újabb kihívások elé állítják a gazdaságpolitikai döntéshozókat, a vállalatvezetőket, a nemzetközi szervezeteket.  A XXI. század első két évtizede számos gazdasági, üzleti és közpolitikai problémát hagyott megoldatlanul, vagy termelt ki. Kiújuló kereskedelmi háborúk ássák alá a szoros nemzetközi gazdasági együttműködéseket. Kiderült, hogy a XX. században megindult gazdasági és kereskedelmi integrációk nem csak bővülni, de széthullani is képesek. A digitalizáció vált a versenyképesség megőrzésének kulcskérdésévé. A közpénzügyi és monetáris folyamatokból újabb lehetőégekre és korátokra derült fény. A klímaváltozás kérdése újult lendülettel vált megkerülhetetlen közpolitikai és üzletpolitikai kérdéssé. Ellentétes demográfiai kihívásokra adott különböző megoldások versenye zajlik a szemünk előtt, amely a fogyasztáson, az állami ellátórendszereken, a munkaerőpiacon és sok egyéb gazdasági csatornán keresztül érezteti hatását. A növekedés hajszolásának elmúlt évtizedei vajon a jóléthez is közelebb vitték-e a társadalmakat?  Soha nem látott hosszúságú konjunktúra-felívelés időszakát éltük meg, de a "Nagy Lezárás" okozta válság pesszimizmust hozott és kihívás elé állította a multinacionális és KKV cégvilágot.

Ezeket a témákat megvitatva, teremt lehetőséget a szeminárium fiatal kutatók számára, hogy meglátásaikat kifejtsék.

 FINAL PROGRAM 

8.30-9.00    Registration
9.00 – 9.45
Welcome speech, Gábor Kutasi, head of RICE

Keynote speech
Jarko Fidrmuc
(Zeppelin Universität, Friedrichshafen): The  Individual Credit Market Experience 

9.45 - 10.00  Coffee break

10.00 - 11.30    Session 1 -  (EN) room D – Macroeconomic modelling
Chair: Jarko Fidrmuc (Zeppelin Uni.)
1. Dancsik Bálint, Marosi Anna, Szabó Beáta: Lending in the Home Purchase Subsidy Scheme for Families – is there overpricing?
2. Szabó Eszter: Monetary policy crisis management in times of negative interest rates
3. Antal Ferenc Kovács: Sustainability from the wealth perspective: empirical evidences
4. Füzesi Krisztina: Banking profitability factors and their correlation to return on equity (ROE) indicator in the banking sector of Visegrádi countries

10.00 - 11.30    Session 2 - (HU) room C – Digitalizáció és fejlődés
Chair: Kovács Olivér (NKE)
1. Madari Zoltán, Hartvig Áron Dénes, Pap Áron: A digitalizáció hatása a vállalati produktivitásra Európában
2. Esses Diána: Digitális átmenet és térségi versenyképesség vizsgálat a hazai KKV szektorban
3. Nádas-Nagy Katalin: A versenyképesség és a nemzetközi politikai pozíció kapcsolata a fenntarthatóság tükrében: Izland
4. Vizi Noémi: Digitális transzformáció a divatiparban

11.30 - 12. 20 Lunch

12.20 - 14.00    Session 3 - (EN) room D – Political Economy
Chair: Kollai István (BCE)
1. Elena Cossu: Macroeconomics and Politics in Europe: An Analysis of Contribution per Sector to GDP
2. Urangoo Bulgamaa: The role of crisis in the rise of populism in Bulgaria
3. Palotai Mónika: Post pandemic tecno-nationalism and techno-globalism
4. Dr. Kocsicska Ivana, Varga-Kocsicska Aleksandra: Identity and scepticism – influential factors in modernization of healthcare systems in Hungary and Serbia
5. Bartuszek Lilla: What role does sustainability play in the transition of European business and economic models in the V4?

12.20 - 14.00    Session 4 - (HU) room C - Növekedési tényezők
Chair: Vigvári Gábor (BCE)
     1. El-Meouch Nedim Márton: Az európai kereskedelmi bankok üzleti modell fókuszú klaszterelemzése
2. dr. Kovács György, Bartók László: A II. világháborút követő gazdasági paradigmaváltáshoz vezető út Franciaországban
3. Drabancz Áron, Berde Éva: Konvergálnak vagy divergálnak az Európai Unió tagországai demográfiai szempontból?
4. Czucziné Keresztes Anita: Felsőfokú közigazgatási szakemberképzés a Covid-19 világjárvány idején

14.00 - 14.15    Coffee break

14.15 - 16.00    Session 5 - (EN) room D - Regulation and integration
Chair: Endrődi-Kovács Viktória (BCE)
 1. Katsiaryna Marmilava: R&D tax incentive implementation rate: a novel approach for analyzing attractiveness of R&D tax treatment
2. Mike Nimród: Infrastructure inversion in privacy markets
3. Molnár Benedek: Flexible resourcing in the legal market – An opportunity for the CEE legal sector?
4. Sofian Bouhlel: Prospects of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) between the European Union and Tunisia
5. A N M Zakir Hossain: Economic Opportunities of Displaced Rohingya: Prospects and Challenges in Crisis

14.15 - 16.00    Session 6 - (HU) room C - Fenntarthatóság
Chair: Feierabend Izabella
1. Szente Réka Miléna: Hatósági felügyelet – ügyfélbarát klímavédelem
2. Kelemen Adél, Hartvig Áron Dénes, Madari Zoltán: A lakossági szelektív hulladékgyűjtésre ható tényezők vizsgálata magyar járások esetén
3. Erdei Derschner Katalin: Közbeszerzési teljesítményértékelési mutatók hazai megítélése 
4. Mátyás Tímea Bernadett: Energetikai befektetési alternatívák 
5. Málits Péter, El-Meouch Nedim Márton, Drabancz Áron A pénzügyi szereplők éghajlatváltozással kapcsolatos attitűdjének és a realizálódó kockázatoknak lehetséges reálgazdasági következményei
 

Format of the Conference

The language of the conference is English and Hungarian. In the spot. The abstracts and papers will be presented in several sessions and discussed with the participants.

A konferencia formája

A konferencia nyelve angol és magyar. Jelenléti esemény. Az előadók több szekcióban elosztva prezentálhatják eredményeiket, illetve vitathatják meg a résztvevőkkel.

 

 

Participation is free. / A részvétel ingyenes.

We secure lunch and buffet table for coffee breaks. / A konferencia helyén ebédet és kávészünetben büféasztalt biztosítunk.

The conference will result in publication in special issue of journal Európai Tükör and in proceeding. / A konferenciaelőadásokat az Európia Tükör különszámában és kötetben kiadjuk.

Venue of the conference: NKE Orczy úti Kollégium, 1089 Budapest, Orczy út 1, ground floor, rooms C&D.

A konferencia helyszíne: NKE Orczy úti Kollégium, 1089 Budapest, Orczy út 1, földszint C&D termek.

 

Organizing committee / szervezőbizottság

Prof. Péter Halmai, Budapest University of Technology and Economics, National University of Public Service

Prof. István Benczes, Corvinus University of Budapest

Dr. Tamás Szemlér, National University of Public Service

Dr. Gábor Kutasi, National University of Public Service

 

EXTENDED Deadline for submitting abstract (1000-2000 characters) / absztrakt (1000-2000 karakter) leadási határideje: 14.09.2021.

Notice of Acceptance/ visszajelzés az elfogadásról: 10.09.2021.

submission of full paper (15000-30000 characters)  / teljes tanulmány (15000-30000 karakter) leadási határideje: 02.11.2021

 

Abstract and paper can be submitted in English or in Hungarian. / Az absztrakt és a tanulmány beadható angolul vagy magyarul.

 

Please, submit your paper in the following format: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/about/submissions

Kérjük, ebben a formában adja be a cikkethttps://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/about/submissions

 

contacts for information and submission / információ, jelentkezés és beadás:

gvk@uni-nke.hu

 

 

Last year papers published in journal/Előző évi konferencia folyóiratcikkei:

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/issue/view/407

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/issue/view/425