RICE WP/1/2020

Public Expenditures and Economic Growth in the EU

Gábor KUTASI – Ádám MARTON

WP/1/2020

General government expenditure has risen steadily in recent decades. However, their scale and structure vary from country to country. Different structures and efficiencies may also affect economic growth in other ways. The study examines the relationship between the expenditure side of general government (based on the COFOG structure and database) and the GDP growth rate. The analyzes were performed on a panel database formed from the Member States of the European Union between 1996 and 2017 using OLS, fixed effect and GMM model. Based on the results, the main conclusion of this study is that the positive growth effect of education and health expenditures is delayed. In addition, the further results confirm the findings in the earlier literature regarding the correlation between public expenditure structure and economic growth.

Az államháztartási kiadások az elmúlt évtizedekben folyamatos emelkedést mutattak. Mértékük és szerkezetük azonban eltérő az egyes országokban. Az eltérő szerkezet és hatékonyság más módon hathat a gazdasági növekedésre is. A tanulmány az államháztartás kiadási oldalának (COFOG adatbázis alapján) és a GDP növekedési üteme közötti összefüggéseket vizsgálja. Az elemzések az Európai Unió tagállamaiból 1996-2017 között időintervallumon képzett panel adatbázison kerültek elvégzésre OLS, fixed effect és GMM modell alkalmazásával. Az eredmények alapján a tanulmány fő következtetése szerint a oktatási és egészségügyi kiadások pozitív növekedési hatása késleltetve jelentkezik. Emellett a további kapott eredmények megerősítik az eddigi szakirodalmak megállapításait az állami kiadások szerkezetének és a gazdasági növekedés közötti összefüggésről.

ISBN 978-963-498-337-8

WP-1-2020.pdf
PDF letöltése