RICE WP/2/2020

Money and Capital Markets – Do we use the proper definitions?

 Levente KOVÁCS – Szabolcs PÁSZTOR – Mariann VERESNÉ SOMOSI

WP/2/2020

Our paper focuses on challenging the widely-used definitions of money and capital markets. Basically, duration is the invisible dividing line but owing to the constant development of the financial systems other features also should be taken into consideration. First, we introduce the theoretical basis on how and why the ‘one-year’ and ‘more than one-year’ differentiation was made and later we try to find the most important similarities and differences between the two markets. Finally we take into consideration those factors which affect the capital and money markets and try to give a better definition for the two in which we highlight the importance of complementarity. With our paper we intend to call the attention to the fact that from time to time we have to reconsider our old definitions and theoretical frameworks. Also, we have to adjust them to fast changing financial markets.

A tanulmány arra vállalkozik, hogy felhívja a figyelmet a pénz és a tőkepiacok kapcsán használt definíciók hiányosságaira. Alapvetően a rövid- és hosszú táv, tehát az időtartam alapján történik a megkülönböztetés, azonban a pénzügy rendszer fejlődésének köszönhetően más tényezőket is figyelembe kell vennünk. Elsőként arra teszünk kísérletet, hogy azt mutassuk be, hogy az egy év és több mint egy év megkülönböztetés hogyan vert gyökeret a szakirodalomban, később pedig feltárjuk a legfontosabb különbségeket és hasonlóságokat a két piac között. Végezetül figyelembe vesszük azokat a tényezőket, melyek ezen piacokat befolyásolják és megpróbálunk olyan definíciókat alkotni, melyek kiemelik a komplementaritás fontosságát. Tanulmányunkkal azt is hangsúlyozni kívánjuk, hogy időről időre át kell gondolnunk a korábbi értelmezéseinket és elméleti kereteinket, és ezeket a gyorsan változó pénzügyi piacokhoz kell igazítanunk.

ISBN 978-963-498-338-5

WP-2-2020.pdf
PDF letöltése