Money and Capital Markets – Do we use the proper definitions?

A tanulmány arra vállalkozik, hogy felhívja a figyelmet a pénz és a tőkepiacok kapcsán használt definíciók hiányosságaira. Alapvetően a rövid- és hosszú táv, tehát az időtartam alapján történik a megkülönböztetés, azonban a pénzügy rendszer fejlődésének köszönhetően más tényezőket is figyelembe kell vennünk. Elsőként arra teszünk kísérletet, hogy azt mutassuk be, hogy az egy év és több mint egy év megkülönböztetés hogyan vert gyökeret a szakirodalomban, később pedig feltárjuk a legfontosabb különbségeket és hasonlóságokat a két piac között. Végezetül figyelembe vesszük azokat a tényezőket, melyek ezen piacokat befolyásolják és megpróbálunk olyan definíciókat alkotni, melyek kiemelik a komplementaritás fontosságát. Tanulmányunkkal azt is hangsúlyozni kívánjuk, hogy időről időre át kell gondolnunk a korábbi értelmezéseinket és elméleti kereteinket, és ezeket a gyorsan változó pénzügyi piacokhoz kell igazítanunk.

részletek itt: https://gvk.uni-nke.hu/publikaciok/gvki-muhelytanulmanyok-rice-working-papers/money-and-capital-markets-do-we-use-the-proper-definitions


Címkék: working paper