Public Expenditures and Economic Growth

Az államháztartási kiadások az elmúlt évtizedekben folyamatos emelkedést mutattak. Mértékük és szerkezetük azonban eltérő az egyes országokban. Az eltérő szerkezet és hatékonyság más módon hathat a gazdasági növekedésre is. A tanulmány az államháztartás kiadási oldalának (COFOG adatbázis alapján) és a GDP növekedési üteme közötti összefüggéseket vizsgálja. Az elemzések az Európai Unió tagállamaiból 1996-2017 között időintervallumon képzett panel adatbázison kerültek elvégzésre OLS, fixed effect és GMM modell alkalmazásával. Az eredmények alapján a tanulmány fő következtetése szerint a oktatási és egészségügyi kiadások pozitív növekedési hatása késleltetve jelentkezik. Emellett a további kapott eredmények megerősítik az eddigi szakirodalmak megállapításait az állami kiadások szerkezetének és a gazdasági növekedés közötti összefüggésről.

részletek itt: https://gvk.uni-nke.hu/publikaciok/gvki-muhelytanulmanyok-rice-working-papers/public-expenditures-and-economic-growth-in-the-eu


Címkék: working paper