Székely turizmus

Kerekasztal a székelyföldi turizmus lehetőségeiről.

Online beszélgetés, november 30. 18h.

Kérjkük, hogy regiszráljon előzetesen: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1499/

részletek: https://gvk.uni-nke.hu/esemenyek/szekelyfoldi-turizmus-kerekasztal

teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU3NTdlYjEtZTZhYS00YTAzLTlmOTMtYjllNDhiNGU0MDQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%22888c6078-d549-4e45-a978-3b2689924bd3%22%7d